Четвер, 13 Червня, 2024

Перспективи використання альтернативної енергетики в Харкові

Альтернативна енергетика відіграє все більш важливу роль у сучасному світі. Вона базується на використанні невикопних джерел енергії, таких, як сонце, вітер, геотермальні ресурси, біоенергетика та інше, замість традиційних. Це допомагає запобігти забрудненню навколишнього середовища. Альтернативна енергетика сприяє зменшенню викидам парникових газів та збереженню природних ресурсів, які не є нескінченними. Вона є вагомим кроком до створення сталого енергетичного майбутнього та збереження природних багатств для наступних поколінь. Далі на kharkov-future.

Фактори розвитку та наукові дослідження у сфері альтернативної енергетики

Головними факторами, що сприяють розвитку відновлюваних джерел енергії можна вважати: підвищення вартості традиційних видів палива, що робить альтернативні джерела енергії більш конкурентоспроможними, та здійснення зобов’язань щодо зменшення викидів парникових газів в рамках Кіотського протоколу. Ці чинники підтримують зусилля для розвитку та використання альтернативних джерел енергії як ефективного способу забезпечення енергетичної безпеки та збереження навколишнього середовища.

Науковці з Харківського національного університету міського господарства, провели дослідження стосовно стану та тенденцій розвитку альтернативної енергетики. В рамках наукового аналізу сучасної ситуації використання відновлювальних джерел енергії в Харкові та області виявлено, що основні енергетичні потреби задовольняються використанням природного газу, майже 95%. Найбільшим потенціалом для заміщення, до 50% його застосування, мають відходи рослинництва та інші джерела енергії біомаси. Другу позицію серед відновлювальних джерел енергії займає низькопотенціальна теплова енергія стічних вод, яку успішно можуть застосовувати у теплових помпах. Нею можна замістити ще приблизно 8 % використання природного газу. Таким чином, за думкою науковців, Харків та Харківська область здатні зменшити споживання природного газу майже на 60% та підвищити рівень регіональної енергетичної стабільності. 

Такі види альтернативної енергетики як вітрова, сонячна та гідропотенціал поки можуть використовуватись лише локально. Наприклад для вітрової найбільший потенціал мають Карпати, сонячної – степові південні регіони, гідроенергетики – Дніпровський та Дністровські каскади. Для Харкова та області такою є біоенергетика, яка базується на застосуванні відходів соняшника. 

Правова підтримка використання альтернативної енергетики

На гідне правове забезпечення щодо введення в експлуатацію альтернативних видів енергетики звернули увагу дослідники Харківського національного університету міського господарства, задля повноцінного впровадження інновацій в енергетичній сфері. Вони зауважують, що використання альтернативних джерел енергії в Україні обумовлено географічними та кліматичними факторами. Хоча вони є важливими, однак не єдиними чинниками для розвитку альтернативної енергетики. Суттєвий вплив має економічно-правовий аспект, який передбачає наявність ефективних механізмів для підтримки зростання альтернативних джерел енергії.

Економічно-правові заходи полягають у цільовому фінансуванні будівництва альтернативних енергетичних установок та регулюванні ціноутворення на енергію. 

Зокрема, встановлення спеціального порядку отримання відповідної документації дозволяє підтримувати надійність енергосистеми при підключенні. 

Крім того, важливим є регулювання ціноутворення на альтернативну енергію, яке полягає в установці додаткового збору до тарифу. Цей механізм забезпечує виробникам відновлювальної енергії гарантії збуту їх продукції.

Таким чином, у підвищенні енергоефективності та енергоощадження, необхідно створити нову законодавчу базу для міжнародного співробітництва та перейти до конкурентного ринку електроенергії.

Використання альтернативних джерел може зміцнити національну енергосистему, зробивши її більш надійною і гнучкою. У нашій країні є достатньо природних ресурсів, залишилося лише вміло ними користуватися.

Latest Posts

.,.,.,.,.,.,.,. Copyright © Partial use of materials is allowed in the presence of a hyperlink to us.